....fordi noen må ta sitt samfunnsabsvar bevisst!

Dommere kan begå "feil" men ingen kan ta dem  - før nå! Dette er er oppfølger til artikkelen om Straffesakene mot dommere på Vestlandet , og artikkel fra tidlig denne uken som har blitt delt og lest over 10 000 ganger, om Skatteetaten og Jæren kemnerkontor og artikkelen om Krav om granskning av Domstolen etter ny EØS/EU skandale Hvordan denne saken startet, kan du lese i artikkelen "Gründer pludert av bostyrer".

23 Februar 2020 - Av Jarl-Gunnar Lier.
Denne uken faller dommen ved Agder Lagmannsrett over det Gulating lagmannsrett har gjort mot mange flere enn meg, der de synser og mener noe om ting domstolen ikke har noe med. Dette handler om den ufravikelige § 136 i konkursloven. Den eneste Lovparagrafen som gir skyldner i konkurs en mulighet til å stille krav til dommere.

Slike lover som konkursloven § 136 er beskyttet av Legalitetsprisnsippet, Grunnloven § 96, og artiklene i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Dette liker ikke dommerne ved Gulating!

Tidligere Lagmann, Jan Erik Erstad, nå avtrådt, ved Gulating lagmannsrett, forkastet (dømte mot meg) anken over Tingrettsdommer Ingrid Håvarstein Eldøy ved Jæren tingrett, sin kjennelse (en dom på jursk-språk) om å slette SalesText AS selv om hun hadde fått klar beskjed at jeg skulle ha levert selskapet tilbake ettersom konkurslovens regler i paragraf 136 var oppfylt.

Problemet for Erstad og Gulating, var domstolen hadde fått kopi av alle kreditorsamtykker på papir, samt to ganger per epost med flere andre mottakere på kopi, da Gulating forkastet anken den 11 juli 2019, med begrunnelse om at "ingen kreditorer hadde samtykket"!.

Dette var nemlig ikke et arbeidsuhell av Gulating, dette var bevisst sabotasje av Norges lover. Gulating fikk tilsendt nye kopier av samtykkene gjentatte ganger den 11 juli, og påfølgende måneder.

Isteden for å reparere får jeg en hel rekke andre avgjørelser mot meg de neste månedene, der Høyesterett fint kunne grepet inn, ettersom de hadde fått alle dokumenter i forkant. I tillegg fikk jeg fortelle historien min til Høyesteretts utreder, Lasse Gommerud Våg, allerede den 28 juni, samme dag Skatteetaten plutselig opplyste at de ville betale ut SkatteFUNN likevel.

Den 9 juli 2019, kun to dager før Gulating forkastet anken, lastet Per Trygve Sekse opp et brev i Aktørportalen som jeg ikke har innsyn i. Dette brevet skulle senere vise seg å være malen for Jan Erik Erstad sin kjennelse.

Da jeg endelig fikk tilsendt brevet Per Trygve Sekse skrev på vegne av Hogne Skjerpe, som var bostyrer i SalesText AS, dets konkursbo, den 20 november 2019,  falt brikkene på plass.

Lagmann Erstad hadde regelrett kopiert det som stod i brevet, og limt det inn i kjennelsen.

I tillegg gjør Lagmann flere brølere, der den viktigste og for meg, den tydeligste innrømmelse for bobedrageri jeg har sett, er når Jan Erik Erstad proklamerer at Kirsten Carlsen, en 70 år gammel pensjonert advokatsekretær har revidert bostyrers regnskap etter den rettslige standarden «god Revisjonsskikk» er!

Hør litt av lydopptaket på slutten av videoen.

Videosnutten varer kun fem minutter, men gir mer innsikt i hvordan domstolen arbeider, enn fem år på skolebenken!

Mvh

Jarl-Gunnar Lier